شرکت رهپویان اندیشه دنا،در سال 1384 به عنوان هسته اولیه گروه صنعتی دنا،شروع به فعالیت نموده و در پی گسترش حوزه های فعالیت مجموعه بخش ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی از سال 1392با نام رهپویان هوشمند دنا ادامه فعالیت نمودده است.
شرکت رهپویان هوشمند دنا عضو گروه صنعتی دنا امور فنی مهندسی و بازرگانی تجهیزات ابزاردقیق و اتوماسیون صنعتی این گروه را بر عهده داشته و این شرکت نمایندگی انحصاری کمپانی های Smar و Sense برزیل و همچنین نمایندگی کمپانی های Rotork Instrument (Young Tech , M&M , Alcon) انگلستان و همچنین General Instrument Consortium هند در ایران و همچنین نمایندگی محصولات KLEEV امریکا را دارا میباشد.شایان ذکر است نام شرکت رهپویان هوشمند دنا و کمپانی های فوق الذکر دربخش تامین تجهیزات مذکور در سامانه تامین کالای کلیه صنایع به ثبت رسیده و در حال بهره برداری بوده و خوشبختانه موفق به جلب رضایت مشتریان خود در این حیطه گردیده است.