ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

# ۱۰۰۲ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

18 الی 20 اذرماه 1399

ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو