دعوت به شرکت در وبینار رایگان کمپانی Smar

# ۱۰۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۷

دعوت به شرکت در وبینار رایگان COPA Show ( در تاریخ 19/08/1400 ) ساعت 12:30

کمپانی Smar در این وبینار به معرفی کوتاهی از سیستم های کنترل بر پایه O-PAS ( Open Process Automation Standard) می پردازد.
از علاقمندان به آشنایی با تکنولوژی های جدید در سیستم کنترل دعوت می گردد از طریق لینک زیر جهت شرکت در وبینار ثبت نام نمایند.
https://explore.copacontrol.org/register/?_ga=2.246681987.

دعوت به شرکت در وبینار رایگان کمپانی Smar
دعوت به شرکت در وبینار رایگان COPA Show ( در تاریخ 19/08/1400 ) ساعت 12:30
 
کمپانی Smar در این وبینار به معرفی کوتاهی از سیستم های کنترل بر پایهO-PAS  ( Open Process Automation Standard) می پردازد.
از علاقمندان به آشنایی با تکنولوژی های جدید در سیستم کنترل دعوت می گردد از طریق لینک زیر جهت شرکت در وبینار ثبت نام نمایند