سنسورهای خازنی


سنسور های خازنی هر نوع جسمی را ردیابی می کنند و در کاربردهایی که نیاز است اجسام غیر فلزی از قبیل پلاستیک، چوب و رزینها ردیابی شوند مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین از این سنسور ها جهت تشخیص و ردیابی سطح مایعات و جامدات استفاده می شود.
پیشنهاد این شرکت در خصوص سنسورهای فوق سنسورهای با برند SENSE برزیل میباشد .
 
لینک کاتالوگ ها دسته محصولات
SENSE سنسورهای خازنی