مبدل جریان به فیلدباس


این تجهیز ورودی آنالوگ 4~20 ma مجزا را دریافت و به خروجی دیجتال فیلدباس تبدیل می کند.
پیشنهاد این شرکت در این خصوص مبدل های با برند Smar برزیل میباشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
IF302ME مبدل جریال به فیلدباس