مبدل دیجیتال به فیلد باس


این تجهیز  ورودی دیجیتال را دریافت و به سیگنال فیلدباس تبدیل می کند .
پیشنهاد این شرکت در این خصوص مبدل های با برند Smar  برزیل میباشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
DC302CE مبدل دیجیتال به فیلدباس