ترانسمیتر فشار


ترانسمیتر فشار  تجهیزی است که مقدار فشار را اندازه گیری می نماید و آن را متناسب با یک سیگنال الکتریکی یا نیوماتیکی انتقال می دهد. این دستگاه یکی از پرکاربرد ترین تجهیزات و اداوات ابزار دقیق در کنترل و مانیتورینگ پروسه های مختلف صنعتی است .
محل نصب ترانسمیترها روی لوله ها و مخازن در سراسر محوطه در نقاط اندازه گیری  می باشد. در مجموع ترانسمیترها از سه قسمت اصلی  تقویت کننده، مبدل(ترانسدیوسر) و حس کننده ساخته شده اند. ترانسمیترها در دو نوع نیوماتیکی والکتریکی تولید می شوند.
خروجی ترانسمیتر های الکتریکی بین ۴ تا ۲۰ میلی آمپر است  و خروجی ترانسمیتر های نیوماتیکی بین ۳ تا ۱۵ psi بر حسب تغییرات کمیت ورودی می تواند تغییر کند.
قابل توجه است که قسمت های مبدل و تقویت کننده برای انواع ترانسمیترها یکسان است و برای کمیت های مختلف تنها قسمت حس کننده تفاوت دارد. به عنوان مثال درمورد ترانسمیتر های فشار قسمت حس کننده به درجه فشار حساس  است ودر مورد ترانسمیتر درجه حرارت ،قسمت حس کننده به (دما)درجه حرارت حساس  است.
ترانسمیتر فشار از مکانیزمهای مختلفی برای اندازه گیری دقیق فشار استفاده می کند  و منطق عملکردی قسمت حس کننده در مدلهای مختلف ترانسمیتر متفاوت است.
مثلا حسگر نوع دیافراگمی عملکردی شبیه به یک خازن دارد. این قسمت به این صورت که با اعمال فشار به دیافراگم ترانسمیتر فاصله صفحات خازنی تغییر و در واقع ظرفیت الکتریکی آن تغییر می کند . متناسب با تغییر ظرفیت این خازن سیگنال الکتریکی نیز دستخوش تغییر می گردد و بدین ترتیب مقدار فشار کمیت مورد نظر قابل اندازه گیری خواهد بود . جنس این صفحات باید با در نظر داشتن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ماده ای که اندازه گیری می شود از جمله دما و میزان خورندگی و ... انتخاب گردد.
این تجهیزات بنا به نوع کاربرد و رنج اندازه گیری ، در مدلهای مختلف ارائه می گردند. همچنین نمونه های اسمارت با پروتکل های PROFIBUS, FIELDBUS , HART  و با دقت اندازه گیری بالاتر و آپشن های بیشتر قابل ارائه هستند. دقت اندازه گیری این تجهیزات ، فاکتور مهمی است که باید در انتخاب آن مدنظر داشت. پیشنهاد این شرکت در خصوص ترانسمیتر فشار ، برندهای SMAR برزیل و Kleev  آمریکا  می باشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
LD1.0 SMAR ترانسمیتر فشار
LD290 SMAR
LD300 SMAR
LD400 SMAR
KLEEV