نمایشگر سوییچ فشار


سوییچ فشار در سیستم های هیدرولیک یا پنوماتیک که کنترل الکتریکی دارند برای باز و بست کنتاکت های الکتریکی به کار می روند.  این وسیله، یک مدار الکتریکی را در فشار تعیین شده روشن یا خاموش می کند. وقتی که در پرشر سوئیچ، فشار به مقدار تعیین شده می رسد، یک کنتاکت الکتریکی فعال می شود. کنتاکت فعال شده با ارسال سیگنال الکتریکی به محل مورد نظر فرمان صادر می کند. در نمونه های پیشرفته تر خروجی 4 تا 20 میلی آمپر و نمایشگر نیز دارند.
سوییچ فشار در صنعت کاربرد فراوان دارد به دلیل اینکه در مواقعی لازم می باشد که در رنج خاصی از فشار، دستگاهی را جهت تنظیم فشار مخازن یا جلوگیری از افزایش فشار خاموش و یا روشن کنید.
پیشنهاد این شرکت درخصوص سوییچ فشار برندهای General Instrument Consortium  هند و Kleev آمریکا می باشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
KLEEV نمایشگر سوئیچ فشار
GIC