سوئیچ دما


ترموسوئیچ (Thermo Switch) یا سوئیچ دما برای اندازه گیری درجه حرارت مورد استفاده قرار میگیرد. عملکرد سوئیچ دما بر اساس تغییرات دمایی در یک محیط بسته و یا در فضای باز متغیر است. کنترل کننده‌ی الکتریکی خودکار برای تنظیم دما در فضای بسته است که معمولا آنرا به دستگا‌های گرما ساز یا سرما ساز متصل می‌کنند، تا با قطع و وصل دستگاه آن فضا را دردمای تنظیم شده ثابت نگه دارد و میزان گرما یا سرمای سیستمی را تنظیم وکنترل کند. ترموسوئیچ بخشی از یک سیستم کنترلی می‌باشد که بر اساس دمای تعریف شده باز و بسته می‌شود و دمای سیستم را وقتی نزدیک نقطه‌ی تنظیم باشد حس می کند. ترموسوییچ‌ها انواع گوناگونی دارند و با سنسور‌های مختلف دمایی ساخته می‌شوند برخی از آن‌ها مکانیکی و برخی دیگر الکتریکی هستند. این وسیله طوری طراحی شده است که هنگامی که دما از حد معینی بالاتر می‌رود دستگاه را خاموش و زمانی که دما از حد معینی پایین‌تر بیاید دستگاه را روشن می‌نمایدو از ضربه زدن و خسارت به وسایل الکتریکی جلوگیری می‌کند. در حالت کلی در صنعت سوئیچ ها وسایلی هستند که به صورت دیجیتال عمل کرده و عمل قطع و وصل را انجام می دهند، اما سنسورها می توانند یک کمیت را کاملاً اندازه گیری نموده و خروجی آنالوگ داشته باشند.
پیشنهاد این شرکت درخصوص سوییچ دما برندهای General Instrument Consortium هند و Kleev آمریکا میباشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
KLEEV سوئیچ دما
GIC