ترموول


ترموول Thermowell از جمله تجهیزات جانبی دما می باشد که یکی از مهم ترین اجزای سیستم های اندازه گیری دما است.
نصب ترموول در تجهیزات دمایی که امکان خورندگی یا آسیب دیدن ترمومتر در اثر فشار بالای مواد وجود دارد ضروری می باشد.
.در مجموع نصب ترموول در یک سیستم باعث
  1. حفاظت از محیط نصب
  2. پرسنل عملیاتی
  3. سیستم با نرخ فشار و جریان بالا
می شود. نصب ترموول باعث افزایش عمر سنسور دما می شود که در نهایت باعث کاهش هزینه های یک سیستم می گردد.
طراحی ترموول :
با توجه به نوع  کاربرد، ترموول های مختلفی طراحی و تولید شده اند. نوع اتصال به فرآیند و روش تولید از معیارهای مهم در طراحی یک ترموول است.
از متریال های پرکاربرد در ساخت ترموول ها می توان استنلس استیل، Hastelloy و … را نام برد.
نوع اتصال ترموول :
ترموول به سه شکل مختلف می تواند به بدنه مخزن متصل شود:
رزوه ای -
در مواردی که سیستم فشار بالایی نداشته باشد این نوع اتصال انتخاب مناسبی است.
-فلنجی
در حالتی که فشار سیستم بالا است این نوع اتصال مناسب است. متریال این نوع اتصال معمولا استیل است و مقاومت بالایی در برابر مواد
خورنده دارند.
اتصال جوشی-
در این حالت ترموول به مخزن جوش داده می شود. این نوع اتصال در حالتی که فشار سیستم خیلی بالا باشد که استفاده از فلنج نیز پاسخ گونباشد استفاده می شود.