فلو سوئیچ


فلو سوئیچ ها به کمک نیرویی که سیال هنگام حرکت وارد می کند ، عمل می کنند . این دستگاهها در مسیر جریان سیال درون لوله قرار می گیرند و از فشاری که جریان سیال به تیغه یا پیستون و یا چرخشی که در توربین دستگاه وارد می کند جریان درون لوله را تشخیص می دهد. هنگامی که تغییری در این جریان ایجاد شود فلوسوئیچ به سایر قسمتهای سیستم فرمان لازم را می دهد تا تغییرات لازم در ساز و کار سیستم انجام شود .
این تغییرات میتواند روشن یا خاموش شدن یک پمپ ، روشن شدن یک زنگ خطر و یا باز و بسته شدن یک شیر برقی باشد . فلوسوئیچ ها بخش مهمی از کنترل کننده ها در سیستم های اتوماسیون صنعتی می باشند.
پیشنهاد این شرکت در خصوص فلو سوئیچ ، برند General Instrument Consortium می باشد.