گیج اندازه گیری سطح


لول گیج میزان سطح سیال در یک مخزن را نشان می دهد. لول گیج (نشان دهنده سطح مایعات) تجهیزی است که برای اندازه گیری و نمایش مقدار دقیق سطح مایع در مخازن و تجهیزاتی مانند دیگ بخار یا آب گرم مورد استفاده قرار می گیرد و کاربران می توانند از مقدار دقیق سیال مطلع شوند تا از خالی شدن یا سرریز مخازن و تجهیزات پیشگیری شود. لول گیج ها انواع مختلفی دارند که ممکن است با سیال در تماس باشند یا اینکه سیال در بخشی جدا از گیج در جریان باشد. لول گیج می تواند همراه با لول سوئیچ استفاده شود و یا اینکه می توان بر روی برخی از مدل های آنها لول سوئیچ و لول ترانسمیتر نصب کرد که با سیستم هایی مانند پی ال سی قابل کنترل باشند.
پرکاربردترین لول گیج،  لول گیج مغناطیسی می باشد. این نوع لول گیج، خارج از محفظه یک نشانگر داردکه توسط یک لوله شیشه ای خلا که حاوی یک نوار مغناطیسی دو طرفه دو رنگ نمایش می دهد به این صورت که در پاسخ به حرکت سطح، شناور مطابق با آن حرکت می کند و نوار مغناطیسی را مجبور کرده که بچرخد و تغییر رنگ دهد. سطح واقعی مایع از نقطه مربوطه روی مقیاس اندازه گیری نشان داده شده یا خوانده می شود.
پیشنهاد این شرکت درخصوص لول گیج برندهای General Instrument Consortium هند و Kleev آمریکا می باشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
KLEEV گیج اندازه گیری سطح
GIC