لول سوئیچ


جهت اندازه گیری سطح سیالات از کف مخازن تا بالای سطح سیال میباشد. لول سوئیچ یا کنترل سطح برای کنترل سطح مخازن کاربرد دارد که معمولا از مکانیزمهای مکانیکی و ساده استفاده می کنند. 
مکانیزم اصلی لول سوئیچها در اصل تعیین مقدار سیال، تنظیم و کنترل قطع و وصل خروجی در ست پوینت یا نقطه تنظیم است، از جمله مواردی که در زمان خرید لول سوئیچها می بایست مورد توجه قرار گیرد جنس مخزن، وجود یا عدم وجود در پوش برای مخزن، میزان فشار سیال، نوع سیال به لحاظ بازی، اسیدی و یا قلیایی بودن، و نوع خورندگی سیال در صورت اسیدی بودنش است.
پیشنهاد این شرکت درخصوص لول سوییچ برندهای General Instrument Consortium  هند و Kleev آمریکا می باشد.
 
لینک کاتالوگ ها لیست محصولات
KLEEV لول سوئیچ
GIC