ولوهای کنترلی


ولوهای کنترلی شیرها یا ولوهایی هستند که وظیفه اصلی آنها کنترل دبی یا جریان سیال می باشد. ولوهای کنترلی شامل Gate Valve  (شیر کشویی) ، Globe Valve  (شیر کروی)، Plug Valve (شیر سماوری) ، Ball Valve  (شیرهای توپی) ، Butterfly Valve (شیرهای پروانه ای) ،  Check Valve (شیرهای یکطرفه) ،Diaphragm Valve  (شیرهای دیافراگمی) و...... می باشند.
 1. شیرهای کشویی
شیرهای کشویی جریان سیال را با قرار دادن دریچه فلزی در مسیر جریان کنترل می کنند.
زمانی که شیر کاملا بسته می باشد دریچه کاملا پایین آمده و جریان متوقف می شود و با محدود کردن جریان سیال، دبی کنترل می گردد.
در برخی از شیرهای کشویی از دسته ای متصل به ساقه برای بالا و پایین آوردن دریچه استفاده می شود.
ساقه از میان محفظه آب بندی که روی سرپوش شیر قرار دارد عبور می کند.
محفظه آب بندی از ماده ای به نام پکینگ پرشده است که از نشتی جلوگیری میکند.
در قسمت بالای شیر ساقه محکم به دسته شیر پیچانده شده است.
وقتی دسته شیر در جهت پاد ساعتگرد می چرخد دسته و دریچه متصل به آن بالا می آید و شیر باز می شود و حرکت دسته شیر در جهت ساعتگرد، دریچه و ساقه پایین آمده و شیر را می بندد.
این نوع شیر به شیرهای دسته بالا رونده نام گذاری می شوند.
در این نوع شیرها با نگاه به دسته شیر میتوان در مورد باز و بسته بودن شیر اظهارنظر کرد.
نکته قابل توجه این که در کنترل جریان سیال، پایه دریچه تحث فشار فیزیکی قرار گرفته که منحبر به سایش بیش از اندازه آن میگردد.
از این رو شیرهای کشویی برای کنترل جریان سیال مورد استفاده قرار نمی گیرد.
انواع دریچه های شیر کشویی :
 1. دریچه با دیسک های موازی
 2. دریچه های  صلب شکافدار
 3. دریچه های قوه صلب
در شیرهای کشویی یک سری رینگ های نشیمن گاهی وجود دارد که درون بدنه شیر قرار گرفته و دریچه داخل این رینگ ها چفت می گردد.
زمانی که شیر بسته میشود دریچه پایین آمده و میان رینگ ها قفل میگردد که این امر باعث آبند شدن شیر میشود.

 
 1.  شیرهای کروی
طراحی این نوع شیرها به گونه ای است که جریان سیال نمی تواند در جهت مستقیم جرکت کند. نشیمن گاه در این شیر موازی جریان است.
بنایراین سیال در هنگام عبور از شیر باید تغییر مسیر دهد.
شیرهای کروی برای کنترل جریان مورد استفاده قرار می گیرند.
در حالت کنترل جریان تمام دیسک و زینگ های نشیمن گاهی در معرض جریان و فشار سیال قرار دارد.
بنایراین در صورت وجود آمدن سایش در تمامی قسمت های آن یکسان است.
این شیرها به انواع مختلف دیسک ها مجهز هستند که از مهترین آنها پلاک دیسک، دیسک مرکب و دیسک های تطبیقی است.
 1. شیرهای سماوری
شیرهای سماوری از متداولترین نوع شیرهای صنعتی به شمار می آیند. که از یک دسته متحرک برای کنترل جریان استفاده میشود.
وقتی شیر باز است سیال از درون دهانه پلاک عبور می کند.
چرخش دسته به اندازه یک ربع دایره پلاک را ۹۰درجه  می چرخاند و شیر کاملا بسته می‌شود.
لازم به ذکر است که اتصال بدنه شیر و پلاک برای جلوگیری از نشتی سیال ضروری است.
اما این کار باعث اصطحکاک و نهایتا سایش شیر می گردد که برای رفع این نوع از اصطحکاک ها محفظه داخل شیر به صورت دوره ای روغن کاری می گردد.
 1. شیرهای توپی
در این شیرها از یک گلوله که در وسط آن یک سوراخی قرار دارد برای کنترل سیال استفاده میگردد.
گلوله در وسط رینگ چرخیده، در وضعیت باز بودن آن جریان سیال در مسیر مستقیم حرکت می کند به طوری که چرخش دسته اندازه ریع دایره، گلوله را ۹۰درجه می چرخاند به نحوی که شیر بسته می شود.
شیرهای گلوله ای بیشتر برای باز و بسته کردن جریان به کار می روند.
 1.  شیرهای پروانه ای
در شیرهای پروانه ای جریان سیال توسط یک دیسک که در داخل بدنه شیر نصب می‌شود کنترل می گردد.
زمانی که شیر کاملا باز است دیسک مقاومت کمتری در مقابل جریان ایجاد می کند.
چرخش دسته شیر به اندازه یک ریع دایره دیسک را به طور کامل در مسیر جریان سیال قرار می دهد.
جالب توجه این که توانایی کنترل جریان این نوع شیرها تنها در ۳۰درجه اول چرخش است.
بنابراین می بایست توجه داشت که باز کردن یک یا دو دندانه از شیرها جریان زیادی از سیال را آزاد می کند.
موارد استفاده از شیرهای پروانه ای:
 1. باز و بسته کردن جریان سیال
 2. کنترل جریان سیال
 1. شیرهای دیافراگمی
در این نوع شیرها از هیج نوع دیسک و یا پلاکی جهت کنترل جریان استفاده نمی شود.
جریان سیال به وسیله یک پلانگر که یک دیافراگم انعطاف پذیری دارد را در امتداد نشیمن گاه حرکت می دهد کنترل می گردد.
در شیرهای دیافراگمی، دیافراگم به عنوان یک نشیمن گاه و یا آب بند عمل کرده و از وارد شدن سیال به قسمت های دیگر شیر ممانعت به عمل می آورد.
 1.  شیرهای یکطرفه
شیرهای یکطرفه به گونه ای طراحی شده اند که تنها از یک جهت اجازه جریان سیال را می دهند.
از فاکتورهای اصلی برای انتخاب شیرهای یک طرفه حداقل فشار لازم برای کارکردن این نوع شیرها است.
مهمترین کاربرد این نوع شیرها در صنایع شیمیایی، پمپ ها و تجهیزات نیروگاهی است. پیشنهاد این شرکت در خصوص ولو های فوق با برند  KLEEV امریکا می باشد .
 
لینک کاتالوگ ها دسته محصولات
KLEEV ولوهای کنترلی