سنسور

سنسور ( sensor ) از کلمه sense گرفته شده است و در لغت به معنی حس کننده یا حسگر می باشد که می تواند کمیتهایی مانند دما ، رطوبت ، فشار و... را به کمیتهای الکتریکی پیوسته یا آنالوگ  (Analogue ) یا غیرپیوسته یا دیجیتال (Digital ) تبدیل کند. سنسورها یکی ازپرکاربردترین تجهیزات اتوماسیون صنعتی می باشند که همانند حواس پنجگانه انسان برای ماشینها عمل می کنند. درصنعت برای رسیدن به سرعت ودقت مطلوب درانجام فرآیندهای کاری (مانند ساخت یک محصول درخط تولید)، نیاز هست که ماشین آلات وتجهیزات موجود درخطوط تولید به صورت اتوماتیک و به ترتیب و دقتی که می خواهیم کاررا برای ما انجام دهند، به همین دلیل سنسورها در جاهای مختلف نصب می شوند تا کاری که می خواهیم طبق نیاز ما انجام شود. عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاه های مختلف مانند PLC ، باعث شده است که سنسورها بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه های کنترل اتوماتیک شوند.
در دسته بندی هایی که برای سنسورها انجام می شود، سنسورها را به دو دسته " تماسی و غیرتماسی " تقسیم می کنند که هر یک از این دسته ها دارای زیر مجموعه هایی است.
سنسورهای تماسی :
برای سنجش دمای محیط مورد استفاده قرار می گیرند. سنسورهای تماسی دمای خود را مورد سنجش قرار داده و با تماس این سنسور به جسم مورد نظر دیگر و یا قرار گرفتن سنسور در محیط، تعادل گرمایی بین سنسور و محیط ایجاد می شود و مورد سنجش قرار می گیرد.
 سنسورهای غیرتماسی :
سنسورهایی هستند که با نزدیک شدن یک جسم یا قطعه، آن را حس کرده و فعال می شوند.
برخی از سنسورهایی که در صنعت پر کاربرد هستند:
سنسور حضور،سنسور خازنی،سنسور فیبر نوری، سنسور القایی و ...