محصولات دسته اندازه گیری سطح

یکی از مهم ترین پارامترهایی که در بخش های کنترل پروسه صنایع مختلف اندازه¬گیری می¬شود لول (سطح) می باشدکه میزان سطح سیال درون یک مخزن را مشخص می نماید. از تجهیزات ابزاردقیقی که می توان برای اندازه گیری سطح نام برد شامل: لول گیج ، لول سوییچ و انواع ترانسمیترهای لول می باشد.